Ordförandebrev nr 3

Vad är aktuellt i Sverige?

Budgeten presenterades nyligen och än en gång kan vi konstatera att inget sägs om personer med funktionsnedsättning. Nu är det terror, skjutningar och flyktingar som gäller. Det är tyst om LSS-utredningen som presenterades i januari. Jag var nyligen på INTRA-dagarna i Stockholm och där avslutades det hela med en paneldiskussion där två politiker från riksdagen deltog. Inga klara, konkreta svar gavs. Den samlade funktionshinderrörelsen har uttryckt att man tycker att utredningen kan kastas i papperskorgen. Tillsätt en ny utredning som bygger på de grundläggande intentionerna i LSS-lagen.

På konferensen i Stockholm deltog också professor Magnus Tideman som delar sitt arbete mellan Högskolan i Halmstad och Stockholms Universitet. Han har nyligen kommit hem från två års vistelse i Australien. Han uttryckte att Australien i princip kommit ikapp Sverige när det gäller stödet till personer med funktionsnedsättning. Han sade också något intressant om att vi har gammal lagstiftning exempelvis Socialtjänstlagen SOL från 1982 och Lagen om stöd och service LSS från 1994. Samtidigt har samhället förändrats väldigt mycket. Han ansåg att man är tvungen att i grunden titta igenom lagarna så att de ligger i tiden och speglar samhället av idag.

Arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag har flyttats fram till 1 januari 2021.

Vad är aktuellt i Västra Götaland?

Regionens samråd funktionshinder har haft sitt första möte med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Beredningen för mänskliga rättigheter. Mötet ägde rum på det nya Regionens hus i Göteborg. Från brukarhåll kunde vi konstatera att miljön i huset inte är tillgängligt på flera punkter. Tjänstemän och politiker lovade ta upp frågan och vi får väl se om det sker några förbättringar. Det är verkligen märkligt att man inte tagit tillvara på funktionshinderrörelsens kunskap om tillgänglighet när huset byggdes.

Andra frågor som togs upp var ”Framtidens vårdinformationsmiljö”, ”Stärkt brukarinflytande”, Information om nya riktlinjer för organisationsbidrag respektive verksamhetsbidrag och ”Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.” För mer information kan du gå in på regionens hemsida och läsa anteckningar från mötet.

Den 4 december arrangerar Länsstyrelsen en utvecklingsdag kring ”Kommunala och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering”. Tiden är kl. 9-12 och platsen är Södra Hamngatan 3 i Göteborg. Ingen kostnad och man bjuder på frukost. Sista anmälningsdag är 20 november.

Vad är aktuellt i Funktionsrätt Västra Götaland?

Under sommaren har vi flyttat vårt kontor till Simonsland i Borås och jag hoppas att ni fått information om detta via mejl. Orsaken till flytten är bl a att hyran på Solhem är alldeles för hög. Dessutom kändes det angeläget att vår ombudsman Ann-Mari Rannanpää skulle få kontakt med övriga funktionshinderorganisationer som finns på Simonsland. Vi tror att detta kommer att bli väldigt bra.

Inför valet förra året träffade vi i styrelsen representanter för alla de 8 politiska partier som sitter i Regionfullmäktige. Vi möttes på olika platser i regionen under ca 2 timmar. Det blev väldigt bra samtal som vi sedan sammanfattade i en rapport. Under hösten följer vi upp dessa samtal på liknande sätt.

Som vanligt kommer vi att arrangera ett antal temakvällar i höst. Temat är ”Att vara anhörig till någon med en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom”. Tidpunkten för temakvällarna är följande

  • Den 16 oktober i Göteborg
  • Den 17 oktober i Trollhättan
  • Den 22 oktober i Borås
  • Den 12 november i Skövde

För med information och anmälan gå in på vår hemsida www.funktionssrattvg.se

Den 9 november kommer vi att inbjuda till en ordförandekonferens på Dalheimers Hus i Göteborg. Utöver information om aktuella frågor, verksamhetsplan och rambudget kommer vi att ta upp den psykiska hälsan med tre olika föreläsare.

Jag och styrelsen hoppas få möta er på våra aktiviteter under hösten.

Mölndal i oktober 2019

Elaine Johansson Ordförande

 

2019-10-03T06:12:06+00:00