Medlemsföreningar 2019-11-04T08:06:57+00:00

Medlemsföreningar

Afasi Västra Götaland

www.afasi.se/afasiforbundet/lansforeningar/vastra-gotaland/
afasivg@telia.com

Apnéföreningen Väst

www.apneforeningen.se/vast/
info@apnegbg.se

Astma o Allergiföreningen Västra Götaland

http://astmaoallergiforbundet.se/forbundet/lokala-foreningar

marie@astmaochallergi.se

Attention Borås

http://attention-boras.se/
camilla@attention-boras.se

Autism & Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

https://www.autism.se/goteborg
goteborg@autism.se

Autism och Asperger Västra Götaland,  distrikt Fyrbodal

https://www.autism.se/fyrbodal
vastra.gotaland.fyrbodal@autism.se

Autism och Asperger Västra Götaland, Distrikt söder

https://www.autism.se/soder
vgs@autism.se

BCF Johanna, Göteborg & Bohuslän

www.bro.se/local_start.asp?nodeid=117980
bcf.johanna.gbg@telia.com

Blödarsjuka förbundet i Västra Götaland

www.fbis.se/fbis-vastrarf
ordforande@fbis.se

Celiakiföreningen i Västra Götaland

vastragotaland@celiaki.se

Cystisk Fibros i Väst

ulrica.sterky@gmail.com
0733-70 39 66

DHB Västra Sverige

info@dhbvastra.se

DHR VG

vastragotaland@dhr.se

Diabetesföreningen VG

kent.olaisson@telia.com 

Dios regionförening i Västra Götaland

carin.osth@telia.com

Downföreningen Svenska

vastragotaland@svenskadownforeningen.se

Dyslexiförbundet – FMLS Västra Götaland

dysvg10@hotmail.com

Elöverkänsligas förbund Väst

Strålskadades förening

Endometriosföreningen

goteborg@endometriosforeningen.com

Epilepsi Bohuslän

maggan-peter@comhem.se

FPS Skaraborg

aln@telia.se

FSBU väst

anette.jernberg@fsbu.org

FSDB Väst

klas@fsdb.org

FUB Västra Götaland

vg@fub.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland

kerstin.soderberg@hjarnkraft.se

Hjärt- o Lungsjukas Länsförening i Västra Götaland

info@vastragotaland.hjart-lung.se

HRF Västra Götaland

vastragotaland@distrikt.hrf.se

IFS FyrBoDal

lasse.candler@hotmail.se

IKTYOS region 4, Västra Götaland

IKTYOS region 5, Västra Götaland

ILCO länsförening Västra Götaland

vastragotaland@ilco.nu
lola.rabe@hotmail.com

Mag- och tarmföreningen i Göteborg och Västra Götaland

goteborg.magotarm@telia.com

Mag- och tarmföreningen Fyrbodal

rmt.fyrbodal@hotmail.com

Mag- och tarmföreningen Sjuhärad

sjuharad@magotarm.se 

Migränföreningen i Västra Götalands län

migran.goteborg@hotmail.com

Neuroförbundet Göteborg

info.gbg@neuroforbundet.se

Neuroförbundet VG

va-gotaland@nhr.se

Njurföreningen i Västsverige

njvs@njurforbundet.se

Passalen

www.passalen.se

PIO Väst Halland

PSO Västra Götaland

vastragotaland@pso.se

ProLiv Väst

prolivgbg@gmail.com

Reumatikerdistriktet Bohuslän

reumatikerdistrikt.bohuslan@hotmail.se

Reumatikerdistriktet Göteborg

monadianaeriksson@gmail.com

Reumatikerdistriktet Älvsborg

reumatikerdistriktet.alvsborg@telia.com

RME Väst (ME/CFS=Kronisk trötthetssyndrom)

vast@rme.nu

RSMH Västra Götaland

aln@telia.com

RTP distrikt Älvsborg

boras@rtp.se

SRF Bohuslän

srfbohuslan@telia.com

Stamningsföreningen, Västra Götaland

d.lindstrand@swipnet.se

Tandvårdsskadeförbundet O distrikt

Tandvårdsskadeförbundet distrikt Älvsborg