Historik 2018-04-19T14:04:01+00:00

Historik

HSO Västra Götaland bildades jan 1999 i Grästorp.

Den direkta orsaken till detta var Regionbildningen i Västra Götaland där Landstingen i Göteborg/Bohus, Älvsborg och Skaraborg tillsammans med delar av Göteborgs stads verksamheter slogs ihop till Västra Götalandsregionen vid årsskiftet 1998/1999.

Visserligen hade det sedan ett antal år tillbaka funnits ett samverkans- arbete mellan de ”gamla” Läns-HSO för att försöka hitta framkomliga vägar för ett bättre samarbete. Redan den 31 maj 1997 vid ett möte på Ågrenska
där representanter för de fyra HSO som berördes av regionbildningen bildades en Interimsstyrelse som fick i uppgift att arbeta fram ett förslag till stadgar och arbetssätt för ett nytt HSO Västra Götaland, då det stod klart att Regionen och därmed det nya Västra Götalands län, skulle starta den 1 januari 1999.

Interimsstyrelsen bestod av fyra ordinarie och fyra ersättare från respektive HSO.
Lars Törnqvist, Leif Wingqvist, Gösta Mattsson och Anne Marie Lutti blev ordinarie  ledamöter samt Per Grönnesby, Lars Candler, Stig Söderqvist och Mikael Mobergs ersättare från Bohuslän. Ulla Bergström, Lars Göran Johansson, Sigvard Gustavsson samt Jan Olof Bengtsson ordinarie samt Birgitta Andersson, Bengt Fernström, Ingvor Fredriksson och Jan Larsson som ersättare från Skaraborg.
Carita Henriksson, Åke Fast samt Harry Andersson ordinarie samt Eje Livén
ersättare från Älvsborg. Anders Olausson, Åke Martinsson, Ann Christin Boyton samt Stig Åke Johansson ordinarie och Göran Strömbom, Carl Nisser, Laila Megherbi och Robert Larsson ersättare från Göteborg.

Interimsstyrelsen kallade sedermera till ett möte som avhölls i Grästorp den 23 jan 1999 där 50 röstberättigade representanter från de olika handikappförbunden i det nya Västra Götaland beslutade sig för att bilda HSO Västra Götaland.

Den historiska första styrelsen för HSO Västra Götaland som valdes fick följande utseende. Elaine Johansson ordförande Mölndal, Heléne Wistbacka-Roth vice ordförande Borås, Leif Wingqvist kassör Uddevalla, Bengt Fernström sekreterare Tibro, Ingvor Fredriksson ledamot Skara, Ulla Svanteson ledamot Göteborg,
Ingemar Hermansson ledamot Göteborg, Anita Ekström ersättare Göteborg, Gösta Mattsson ersättare Hunnebostrand och Åke Martinsson ersättare Göteborg.

Bengt Fernström