Laddar Evenemang

Välkommen till 2020 års Anhörigkonferens den 3 mars!

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder. Ser man till all omsorg om äldre som ges i hemmet, svarar anhöriga för mer än 75 procent. (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka).

Du kommer under dagen att få lyssna på intressanta och berörande föreläsningar från
både profession och anhöriga.

 • Anhörigas behov av stöd och stödformer – med Joakim Öhlén, professor vid
  Göteborgs Universitet. Leder ett forskningsprogram med syfte om att öka kunskaper
  om personcentrering och palliativ vård.
 • Ditt behov av stöd – ett person-centrerat förhållningssätt med Anette Alvariza,
  professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Hon belyser aspekter inom
  palliativ vård utifrån patientens, närståendes och personalens perspektiv.
 • Samtal med anhöriga där någon i familjen har en funktionsnedsättning.
 • Etik inom vården och omvårdnaden – med Barbro Westerberg, överläkare inom
  barnneurologi och habilitering på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
 • Projekt Vuxensyskon från Bräcke Diakoni. Målet har varit att uppmärksamma
  vuxna syskon och undersöka vilket stöd som efterfrågas.
 • Vad kan samhället göra? Vi får lyssna på Birgitta Olofsson från Nka (Nationellt
  kompetenscentrum anhöriga), Anett Karlsson från Anhörigas riksförbund och Malin
  Fallenius anhörigkonsulent från Angereds kommun.
 • Samtal med anhöriga om stöden som behövs.
 • Paneldiskussion med politiker.

Anmälan

till Funktionsrätt VG´s kansli; mail; ombudsman@funktionsrattvg.se

Önskemål om specialkost, hörslinga eller dylikt lämnas vid anmälan. Vänligen respektera parfymfritt.

Tid, plats och kostnad:

Tisdag den 3 mars 2020 kl. 8.30–16.15, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg.

Anmälan senast den 14 februari.

I kostnaden ingår fika och lunch (faktura skickas till angiven adress). Kostnaden är inkl. moms. Kostnad: 300 kr. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Studentpris 150 kr.

Det finns möjlighet till utställningsbord till en kostnad av 750 kr inkl moms. I priset ingår konferenskostnad för en person.

Konferensen kommer att spelas in.