Funktionsrätt VG 2019-11-04T08:47:23+00:00

Följ Funktionsrätt Västra Götaland på Facebook.

Understödsstiftelsen

Sista ansökningsdag är förlängd till den 30 november 2019.

Ladda ner ansökan här »

Kommande evenemang

Styrelsemöte

december 12 kl 12:00 - 17:00

Anhörigkonferens

2020-03-03 kl 08:30 - 17:00

Styrelsemöte

2020-03-10 kl 10:00 - 14:00

Årsmöte

2020-03-21 kl 09:30 - 15:00

Aktuellt

Ordförandebrev nr 3

Vad är aktuellt i Sverige? Budgeten presenterades nyligen och än en gång kan vi konstatera att inget sägs om personer med funktionsnedsättning. Nu är det terror, skjutningar och flyktingar som gäller. Det är tyst om [...]

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Funktionsrätt Västra Götaland.

Funktionsrätt Västra Götaland
Viskastrandsgatan 5
503 60 Borås
Tel: 033-10 66 44
Mobil: 0761-41 66 44
e-post: kontakt@funktionsrattvg.se
ombudsman@funktionsrattvg.se

Funktionsrätt Västra Götaland

Funktionsrätt VG är en samarbetsorganisation för 53 funktionshindersföreningar och vi har ca 50 000 enskilda medlemmar i Västra Götaland.

Vi arbetar funktionshinderpolitiskt och för att stödja våra medlemsorganisationer.
Vårt mål är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Personer med funktionsnedsättningar ska ha makten över sitt eget liv och leva som alla andra medborgare, med full delaktighet i ett jämlikt samhälle.

Det betyder att vården ska ges efter behov, att välfärden ska fördelas jämlikt och att Västra Götaland ska vara tillgängligt för alla.

Talande webb

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar.

talande webb

Klicka för mer information »